• ទំព័រ_បដា
  • ទំព័រ_បដា

ស្បែកចៀម Moccasin-បុរស

  • បុរសស្បែកចៀម Moccasins

    បុរសស្បែកចៀម Moccasins

    “សាមញ្ញ ប៉ុន្តែអស្ចារ្យ” រចនាប័ទ្មនេះគឺសាមញ្ញណាស់ ប៉ុន្តែនៅតែកក់ក្ដៅ និងកក់ក្តៅ ស្បែកជើងកៅស៊ូអាចងាយស្រួលដើរទាំងក្នុង និងក្រៅផ្ទះ។